Hrvatska sufinancira LIFE projekte Europske unije

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ove su godine osigurali nacionalno sufinanciranje za projekte koji se u 2016. prijavljuju na natječaj LIFE programa Europske unije.

EU odabrane projekte sufinancira s do 60%, dok je za projekte usmjerene na konkretne aktivnosti očuvanja prioritetnih vrsta ili tipova staništa moguće ostvariti i do 75% sufinanciranja.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ove su godine osigurali nacionalno sufinanciranje za projekte koji se u 2016. prijavljuju na natječaj LIFE programa Europske unije.

Life je program Europske unije kojim se želi osigurati razvoj i provedba inovativnih odgovora na izazove povezane s okolišem poput očuvanja prirode i biološke raznolikosti, gospodarenje otpadom, upravljanje resursima, kvaliteta zraka, sprječavanje i ublažavanje klimatskih promjena. Cilj je potaknuti bolje upravljanje u području zaštite okoliša i klimatskih promjena na svim razinama.

Kroz LIFE program sufinanciraju se projekti iz dva potprograma – Okoliš i Klimatske aktivnosti, a odabrane projekte Europska unija sufinancira s do 60%, dok je za projekte usmjerene na konkretne aktivnosti očuvanja prioritetnih vrsta ili tipova staništa moguće ostvariti i do 75% sufinanciranja.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurava do 50% od preostalog iznosa koji korisnik mora financirati, što znači da nositelji projekta moraju osigurati od 12,5 do 20%.

Kako bi ostvarili pravo na nacionalno sufinanciranje, korisnici projekta moraju biti registrirani u Hrvatskoj i aktivnosti projekta moraju se provoditi u Hrvatskoj. Na program se mogu prijaviti javna tijela, privatne tvrtke i nevladine organizacije. Mogućnost dodatnog sufinanciranja ostvarit će oni projekti koji zadovolje uvjete iz javnog poziva. Za projekte iz potprograma Klima Javni poziv traje do 17. kolovoza, a za projekte iz potprograma Okoliš – prioritetno područje Okoliš i učinkovitost resursa do 22. kolovoza, odnosno do 25. kolovoza za prioritetna područja Priroda i biološka raznolikost te Upravljanje okolišem i informacije.

Više informacija možete pronaći na stranicama ministarstva.

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT