Solaris pons digitalizira poslovne procese uz pomoć EU fondova

Sektor proizvodnje „zelene“ energije sve je propulzivniji, a neprekidna ulaganja u jačanje tehnoloških kapaciteta su imperativ ako tvrtka želi zadržati korak s najnovijim tehnologijama i kupcima ponuditi konkurentne cijene i usluge. Upravo s tim ciljem tvrtka Solaris pons krenula je u modernizaciju poslovanja i digitalizaciju poslovnih procesa. Dio troškova sufinancirat će kroz projekt „Kupnja IKT opreme u tvrtki Solaris pons d.o.o.“.

„U Solaris ponsu smo svjesni da jedino uz neprekidno praćenje trendova i tehnoloških dostignuća možemo zadržati konkurentsku prednost koju smo stekli kroz do sada realizirane projekte. Zato nastojimo svakih nekoliko godina opremiti tvrtku najnovijim IT alatima, a u trenutnom investicijskom ciklusu ulazimo u nabavku informatičke opreme i softvera kojima unapređujemo poslovne procese i uvodimo nove tehnologije u poslovanje“, kaže Jurica Gorup, direktor tvrtke Solaris pons.

Projekt sufinancira Europska unija

Projekt digitalizacije poslovanja uz pomoć nabavke informatičke opreme i softvera ukupno je vrijedan 716.280,00 kuna, od čega bespovratna sredstava Europske unije iznose 386.791,20 kuna, a osigurana su iz Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., poziv Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2.

Konkurentniji u zemlji i inozemstvu

„U provedbu projekta krenuli smo 16.12.2019. i trajat će sve do 16.9.2021. U tom razdoblju namjeravamo provesti aktivnosti razvoja softvera prilagođenog našim potrebama, nabaviti softver za projektiranje, nabaviti kvalitetnu računalnu opremu i provesti sve administrativne i promocijske aktivnosti definirane projektnim prijedlogom i ugovornim obvezama koje iz projektnog prijedloga proizlaze. Po završetku projekta očekujem značajno ubrzavanje poslovnih procesa, što će nam omogućiti brže i kvalitetnije pružanje usluga, a samim time i olakšati izlazak na nova tržišta, čemu se posebno veselimo, jer smatramo da posjedujemo znanja, kompetencije i iskustvo uz koje bismo bili iznimno konkurentni na tržištima zapadnih europskih zemalja“, ističe Gorup i dodaje „Uz unaprijeđenje procesa novi softver i oprema omogućit će nam smanjivanje troška nadzora rada solarnih elektrana jer će upravo ovim projektom sve biti digitalno i integrirano u jedan sustav putem kojega će se lakše pratiti. Izbjeći će se dolazak na teren svaki puta kada se pojavi kvar. Out of box softverom tvrtka će imati online 24h pristup svim elektranama i moći će pratiti njihov rad. Osim softvera djelatnici će na računalnim zaslonima i mobilnim uređajima moći pratiti rad elektrana. Napredni dronovi poslužit će u dijagnostici kvarova jer se uz njihovu pomoć vrlo lako može pregledati problem, bez fizičke prisutnosti na mjestu koje je često nepristupačno. S obzirom da tvrtka danas sve ovo obavlja manualno, provedbom projekta znatno će unaprijedi svoje poslovne procese.“

Ažurni podatci u realnom vremenu za brže poslovne procese

Provedbom projekta tvrtka će modernizirati 4 poslovna procesa: upravljanje imovinom, upravljanje ljudskim potencijalima, prodaja i upravljanje rizicima. Unaprijeđenjem i integiranjem procesa tvrtka će ostvariti veći tržišni udio, navedeno integiranje sustava putem specijaliziranog softvera omogućit će lakšu, automatiziranu i bržu komunikaciju s klijentima. Tvrtka će automatski dobiti prijavu problema na pojedinoj elektrane bez da joj moraju samim kupci javljati problem, kao što je do sada bila praksa. Upravljanje imovinom odnosno elektrana bit će poboljšano na način da će tvrtka digitalno pratiti rad svake elektrane i imati u realnom vremenu sve točne i ažurne podatke za svaku pojedinu elektranu.

Povećanjem konkurentnosti zadržavamo lidersku poziciju

Višestruke koristi digitalizacije poslovnih procesa, omogućit će daljnji razvoj tvrtke, povećanje njezine održivosti, povećanje potencijala za otvaranje novih radnih mjesta, a što je najvažnije povećanje konkurentnosti na domaćem tržištu, te mogućnost izlaska na tržišta razvijenih EU zemalja, što je nakon ostvarivanja liderske pozicije u Slavoniji, logičan poslovni iskorak ovog osječkog predvodnika „zelenog“ sektora.

Naziv projekta: Kupnja IKT opreme u tvrtki Solaris pons d.o.o.

Kod projekta: KK.03.2.1.19.1033

Naziv poziva: POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) – 2

Posredničko tijelo razine 1 (PT1): Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Posredničko tijelo razine 2 (PT2): Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Početak provedbe: 16.12.2019.

Kraj provedbe: 16.09.2021.

Trajanje provedbe (mjeseci): 21

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK): 663.180,00 kuna

Ukupna bespovratna sredstva (HRK): 358.117,20 kuna

Više informacija o fondovima EU: www.strukturnifondovi.hr

Više informacija o projektu:
Jurica Gorup, direktor
www.solaris-pons.hr
info@solaris-pons.hr
+385 31 303 793
Vukovarska 131
31000 Osijek

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj objave isključiva je odgovornost tvrtke Solaris pons d.o.o


This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT