Inovacija za široku primjenu u raznim poljoprivrednim granama

Proizvod je projektiran s ciljem omogućavanja široke primjene i dostupnosti, modularnosti, nadogradivosti, prijenosnosti i pouzdanosti. Svoju primjenu može pronaći u uzgoju svih kultura, od povrtlarskih, voćarskih, ratarskih te šumarskih. Može se koristiti i za napajanje stoke u intenzivnom uzgoju, ali i za napajanje divljih životinja u šumskim prostranstvima gdje je to do sada bilo gotovo nemoguće izvesti, u ribnjačarstvu za prepumpavanje bazena te u nizu drugih primjena. Sustav u potpunosti eliminira potrebu za dodatnim izvorima energije u navodnjavanju, energetski je vrlo učinkovit, produktivan i dugotrajan te u potpunosti ekološki prihvatljiv. Posebnost sustava je brzo vrijeme postavljanja i minimalni utjecaj na zemlju zbog instalacije uz korištenje vijčanih temelja koji ne zahtijevaju betoniranje te omogućavaju iznimno jednostavnu prenosivost na drugu lokaciju u slučaju potrebe. 

Široka primjena

Sustav je pogodan za uzgoj svih kultura, od povrtlarskih, voćarskih, ratarskih te šumarskih. Može se koristiti i za napajanje stoke u intenzivnom uzgoju, ali i za napajanje divljih životinja u prirodi.

Modularno, nadogradivo i prijenosno

Sustav se postavlja brzo i jednostavno, koristi vijčane temelje te ga je lako repozicionirati ukoliko se ukaže potreba.

Energetski učinkovito rješenje

Sustav je dugotrajan i energetski autonoman te u potpunosti eliminira potrebu za dodatnim izvorima energije u navodnjavanju.

Ekološki prihvatljiv

Sustav koristi obnovljiv izvor energije i zbog neinvazivnog načina postavljanja ima minimalni utjecaj na zemlju.

Više sunca - više vode

Solarne pumpe su savršeno rješenje za navodnjavanje: više sunca - više vode.app-story-irr-01_300x480_hb

Pohrana vode osigurava zadovoljenje potražnje tijekom sušnih razdoblja.app-story-irr-02_300x480_hb

Više pumpi može riješiti potrebe za navodnjavanjem i najzahtjevnijih kultura.app-story-irr-03_300x480_hb

Solarno navodnjavanje: investicija isplativa već u 3. godini!

Preuzimte infobrošuru i saznajte više o ponudi.

Solarno navodnjavanje u praksi: Rabo d.o.o. Kneževi Vinogradi

Osnovni cilj ovog projekta bio je zamjena primarnog energenta za navodnjavanje (dizel gorivo) ekološki prihvatljivim energentom (Sunce), a u svrhu proizvodnje električne energije koja će se koristiti za pogon pumpi za navodnjavanje. Prijašnjom tehnologijom navodnjavanja i transporta vode – pokretanoj diesel agregatima - na ovim lokacijama godišnje je trošeno oko 33.500 litara diesel goriva, što je ekvivalent 35.500 litara lož-ulja. Ukupna potrošnja energenta u diesel agregatima je približno ekvivalentu 330.221 kWh električne energije. Odrađena je zamjena vodenih pumpi efikasnijima i prilagođenima pogonu na sunčevu energije te ugradnja fotonaponskih modula koji napajaju vodene pumpe. Zahvatom se pokriva potrošnja dizel goriva u ekvivalentu od 207,021 MWh električne energije Sunca: fotonaponski moduli pokrivaju 62,70% potreba za električnom energijom. Dizel agregati će se koristiti kao pomoćni sustav napajanja vodenih pumpi. Ukupna potrošnja dizel goriva nakon ugradnje sustava novih vodenih pumpi i fotonaponskog sustava iznosi ekvivalent 123,2 MWh električne energije.

Konstrukcija za ugradnju fotonaponskih modula je načinjena od čelika te dijelom od aluminija. Korišteni su vijčani temelji te tipska konstrukcija za ugradnju FN modula na zemljištu.
 
Solarno postrojenje se sastoji od ukupno 363 fotonaponska modula raspoređenih na tri lokacije i koje pogoni ukupno 6 vodenih pumpi. Ukupna vršna snaga FN polja je 90,75 kWp. Moduli su postavljeni pod kutem od oko 30° u odnosu na razinu tla i ne reflektiraju sunčevu svjetlost u okoliš niti u jednom trenutku. Ugrađeni su polikristalni fotonaponski moduli nazivne snage 250 W, sa stupnjem korisnog djelovanja od 15,27%.

Namjena pojedinih postrojenja

Rabo I: proizvodnja električne energije koja pokreće vodenu pumpu kojom se transportira voda od izvora vode do lagune u kojoj se voda akumulira. Očekivana proizvodnja električne energije u jednoj godini je oko 16,4 MWh, dok očekivani protok pumpe pri maksimalnoj osunčanosti u vremenskom razdoblju plana navodnjavanja iznosi 22 m3/h vode po jednoj pumpi. Postrojenje Rabo I sastoji se od 4 potopne pumpe na bliskim lokacijama, a svaka se posebno napaja sa pripadajućim fotonaponskim poljem. Postrojenje Rabo I se nalazi na poljoprivrednom zemljištu, a svaki od 4 fotonaponska sustava je podijeljen na 3 niza fotonaponskih modula sa 4 fotonaponska modula po nizu. Ukupno je ugrađeno 12 fotonaponskih modula po jednom sustavu, odnosno ukupno se koristi 48 fotonaponskih modula, ukupne vršne snage fotonaponskog polja 12 kWp.
 
Rabo II: proizvodnja električne energije koja pokreće vodenu pumpu kojom se transportira voda od lagune do akumulacijskog jezera. Očekivana proizvodnja električne energije u jednoj godini je oko 42 MWh, dok očekivani protok pumpe pri maksimalnoj osunčanosti iznosi 111 m3/h vode. Postrojenje Rabo II sastoji se od 1 pumpe. Postrojenje Rabo II se nalazi na poljoprivrednom zemljištu, fotonaponsko polje je podijeljeno na 6 nizova fotonaponskih modula sa 21 fotonaponskim modulom po nizu. Ukupno je ugrađeno 126 fotonaponskih modula, ukupne vršne snage fotonaponskog polja 31,5 kWp.
 
Rabo III: proizvodnja električne energije koja pokreće vodenu pumpu kojom se transportira voda iz akumulacijskog jezera do poljoprivrednih površina koje se navodnjavaju. Očekivana proizvodnja električne energije u jednoj godini je oko 64,8 MWh, dok očekivani protok pumpe pri maksimalnoj osunčanosti iznosi 222 m3/h vode. Postrojenje Rabo III sastoji se od 1 pumpe. Postrojenje Rabo III se nalazi na poljoprivrednom zemljištu, fotonaponsko polje je podijeljeno na 9 nizova fotonaponskih modula sa 21 fotonaponskim modulom po nizu. Ukupno je ugrađeno 189 fotonaponskih modula, ukupne vršne snage fotonaponskog polja 47,25 kWp.
 
Proizvodnjom električne energije iz obnovljivih izvora energije smanjuje se emisija CO2 na direktan i indirektan način, a ujedno se i promoviraju alternativni izvori energije. Dosadašnjim korištenjem, sustav navodnjavanja je proizvodio oko 64,18 tona CO2 godišnje. Nakon ugradnje sunčane elektrane, planirana ušteda CO2 iznosi 48,44 tona godišnje tako da se procjenjuje da će sustav u buduće emitirati oko 15,74 tone CO2 godišnje.

This site uses cookies to enhance your experience. By continuing to the site you accept their use. More info in our cookies policy.     ACCEPT